Tương lai của giáo dục sẽ quyết định thành công của lực lượng lao động ngày mai


24/08/2018 10:05:18 SA

Trong bối cảnh công nghệ cao phát triển chóng mặt như hiện nay, hãy ngồi lại và tự hỏi mình một câu hỏi rất quan trọng: Giáo dục và bằng cấp chính quy tác động như thế nào đến công việc của bạn?

Câu hỏi này được cho là cần thiết cho một sự thay đổi nền tảng trong cách thức hoạt động, hợp tác giữa các trường đại học và ngành công nghiệp để tương lai nền giáo dục phát triển. Trên thế giới, hệ thống giáo dục công nghiệp của Hoa Kỳ đang chứng tỏ được vị thế của mình. Để đáp ứng nhu cầu của một kỷ nguyên mới, học tập là nghĩa vụ cơ bản của bổn phận công dân, giáo dục không còn là chuyên đề, nó là sứ mệnh.
Thành công trong kinh doanh ngày nay đến từ việc áp dụng các bài học thực tế. Trong thời gian đầu, các công ty tái cơ cấu liên tục và phản hồi ngay lập tức, thành công có khuynh hướng đến từ các ý tưởng mới nhất, những người có thể đổi mới với tốc độ đồng thời áp dụng thông tin chi tiết về khách hàng họ đang tìm cách giải quyết. Sự cần thiết cho sự linh hoạt không thể được hạ thấp. Những kỷ luật và kỹ năng được thiết lập của các ngành nghề thủ công đã kết thúc. Lực lượng lao động của ngày hôm nay, từ các lập trình viên đến công nhân trên các nhà máy, cần phải tập trung vào việc học hỏi và tiếp thu, tìm cách thích nghi với các luồng tri thức chuyên nghiệp luôn thay đổi. Học tập phải là một nghĩa vụ cơ bản đối với tất cả mọi người, nhưng hệ thống giáo dục đáng buồn đã chưa thể đáp ứng.
Các trường cao đẳng và đại học tiếp tục thay đổi. Về cơ bản, cấu trúc của nó đã lạc hậu trong kỷ nguyên công nghiệp hóa. Từ quan điểm kinh tế, giáo dục đã được tổ chức để đem lại các kiến thức, kỹ năng cho sinh viên có thể triển khai một sự nghiệp ổn định. Đối với những người tìm kiếm các lựa chọn việc làm trong nghành công nghiệp thủ công, việc giáo dục và đào tạo dạy nghề được cho là đủ. Mặc dù mọi công việc trong thời đại kỹ thuật số đã chuyển dịch một cách triệt để nhưng hệ thống đào tạo vẫn còn gắn bó với tư duy lạc hậu, kém phát triển.
Bây giờ, những người lao động ra khỏi hệ thống giáo dục đó đã tìm thấy chính mình sau nhiều năm sự nghiệp khi được tiếp cận và nắm bắt được những kỹ năng và phương pháp giáo dục mới. Các trang web việc làm luôn tốt hơn các lớp học để học các kỹ năng cần thiết để làm việc theo nhóm và cộng tác tốt hơn. Nhưng sự chắp vá mới nhất của các nhà giáo dục bên thứ ba, thứ quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới, có thể giúp đưa ra phạm vi thực sự của thách thức giáo dục này chỉ khi nó là một phần của hệ thống giảng dạy được mã hóa lớn hơn.
Nhiều nhà giáo dục đã kêu gọi một hệ thống linh hoạt hơn dựa trên các kỹ năng cụ thể, chứ không phải bằng bốn năm và chương trình đạo tạo tự do. Cách tiếp cận này cho phép sinh viên và công nhân tiếp nhận các kỹ năng thiết kế và sản xuất - chẳng hạn như in 3D, thiết kế lấy con người làm trung tâm hoặc lập trình CNC - khi công nghệ phát triển.
Cho phép được tiếp cận và cá nhân hóa, giúp học sinh ở bất cứ cấp độ nào cũng có thể chuẩn bị cho các công việc cụ thể nhanh hơn nhiều so với việc học trên lớp truyền thống. Hệ thống học tập sinh động và thông minh có thể được sử dụng để học sinh hướng tới các kỹ năng mà họ cần để phát triển và thành công, tạo ra một chương trình giảng dạy liên tục cải tiến và một con đường học tập suốt đời.
Các phương thức học mới này cần có hệ thống chứng nhận mới, linh hoạt để các trường học và đại diện bên thứ ba có một số loại liên kết và tiêu chí mà người sử dụng lao động có thể sử dụng để phù hợp với yêu cầu của mình. Với tốc độ thay đổi như hiện tại, một sinh viên ngày nay có thể ở trong các lớp đại học, chờ đợi chương trình giảng dạy để bắt kịp với những gì đang xảy ra trong thế giới thực ngay tại thời điểm này.
Nhu cầu đào tạo kỹ năng trực tiếp này là cơ hội lớn cho các trường cao đẳng cộng đồng và trường dạy nghề của quốc gia. Các trường cao đẳng cộng đồng đã cung cấp các kỹ năng nghề nghiệp vững mạnh. Bây giờ, họ có thể sử dụng điều này như là một điểm khởi đầu để dạy cho thế hệ công nghệ tiếp theo. Nền kinh tế đang thay đổi nhấn mạnh điểm quan trọng này.


4.5 bởi 157 người xem