18/05/2019 10:53:57 SA

Dựa trên tinh thần cùng hợp tác và phát triển, vào ngày 17-05-2019 vừa qua, công ty OneCAD Vietnam chính thức ký kết hợp tác cùng Redy trong lĩnh vực đào tạo phần mềm Autodesk. Qua buổi ký kết này, Redy Viet Nam sẽ trở thành một thành viên của chuỗi trung tâm đào tạo Autodesk ủy quyền chính hãng AutodeskATC.VN, sẽ được hiệu chỉnh bổ sung những tiêu chuẩn đào tạo từ Autodesk, qua đó trở thành đại diện chính thức của trung tâm tại khu vực phía Bắc.

Mục tiêu của chương trình hợp tác chiến lược:

  • Đồng nhất chất lượng, chương trình đào tạo, cách đánh giá theo tiêu chuẩn chính hãng Autodesk với những quy chuẩn khắc khe nhất.
  • Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học từ Autodesk sau mỗi lớp.
  • Tổ chức thi chứng chỉ Autodesk Certified Professional.
  • Kết hợp xây dựng cộng đồng sử dụng phần mềm Autodesk chuyên nghiệp.


Hợp tác chiến lược OneCAD - Redy

 


4.5 bởi 4116 người xem