Chứng chỉ Autodesk chính hãng gồm các loại Completion, User và Professional. Trong đó Completion sẽ do các trung tâm đào tạo ủy quyền của Autodesk (Autodesk Authorized Training Center / Autodesk authorized Certification Center) tổ chức khảo thí và gửi đề nghị cấp bằng lên hãng. Chứng chỉ User và Professional sẽ do Certiport (trung tâm khảo thí quốc tế chuyên nghiệp, được ủy quyền độc quyền của các hãng Autodesk, Adobe, Microsoft...) tổ chức và cấp chứng chỉ, nếu bạn muốn thi các chứng chỉ này phải tìm đến các trung tâm ủy quyền của Certiport (Certiport Authorized Testing Center).

Tất cả các chứng chỉ sau khi hoàn thành đạt tiêu chuẩn đều sẽ được gửi mail xác nhận từ hãng Autodesk (đối với Completion) và Certiport (đối với User và Professional). Không có bất kỳ một trung tâm đào tạo nào đủ thẩm quyền và được phép cấp chứng chỉ Autodesk, nếu có cũng không có giá trị sử dụng và không được công nhận trên toàn thế giới.

Xem thêm về chứng chỉ Autodesk Certifed Professional

Chứng chỉ Professional

Chứng chỉ Autodesk Certified Completion

Đây là chứng chỉ do trung tâm đào tạo ủy quyền của Autodesk tổ chức khảo thí và gửi yêu cầu cấp chứng chỉ lên hãng, hãng Autodesk sẽ gửi email xác nhận chứng chỉ về cho thí sinh. Để kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ Completion bạn có thể làm theo 2 cách:

 
  1. Yêu cầu thí sinh chuyển tiếp lại email xác nhận chứng chỉ từ Autodesk.
  2. Yêu cầu thí sinh cung cấp thông tin trung tâm đào tạo ủy quyền đã tổ chức khảo thí cho thí sinh đó. Kiểm tra trung tâm này phải được ủy quyền chính hãng bởi Autodesk (có trên website Autodesk, ví dụ chứng nhận của AutodeskATC.vn - OnecadVietnam), sau đó liên hệ với trung tâm này để xác thực thông tin của thí sinh.
Tra cứu chứng chỉ completion

Chứng chỉ Autodesk Certified Professional

Ở Việt Nam, thường chỉ sử dụng 2 cấp độ Completion và Professional. Đối với chứng chỉ Professional, thí sinh sẽ phải tham gia khảo thí tại các trung tâm ủy quyền của Certiport, sau khi hoàn thành đạt tiêu chuẩn bài thi thí sinh sẽ nhận được kết quả ngay lập tức và kết quả được lưu trên tài khoản Certiport của thí sinh. Chứng chỉ sẽ được gửi đến thí sinh qua email đã đăng ký tài khoản Certiport. Để kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ Autodesk Certified Professional ta có thể làm theo các cách sau:

 
  1. Ở góc của chứng chỉ sẽ có 1 đoạn mã kiểm tra, bạn có thể truy cập http://verify.certiport.com để kiểm tra đoạn mã này.
  2. Truy cập tra cứu theo danh sách tại http://www.certiport.com/Portal/pages/ACPSearch.aspx (lưu ý kết quả trên trang này thường sau khoảng 5-6 ngày kể từ lúc hoàn thành bài thi mới được cập nhật, đường dẫn verify.ceriport.com thì được cập nhật ngay khi thi xong).
  3. Autodesk và Certiport cũng có cung cấp 1 xác thực điện tử gọi là Badge trên website https://www.youracclaim.com, ví dụ.
Các chứng chỉ Autodesk Certified Professional đều có thể xác thực bằng 2 cách trên, nếu không tìm thấy thông tin thì chứng chỉ bạn đang kiểm tra có thể không phải là chứng chỉ thật.
4.5 bởi 14387 người xem