Revit Architecture

Revit Architecture

Khóa học Revit Architecture được tổ chức nhằm truyền tải các khái niệm & nguyên tắc xây dựng mô hình...

Chi tiết
Revit Structure

Revit Structure

Giúp bạn làm quen với các công cụ thiết kế kết cấu công trình trên phần mềm Revit, xây dựng nhanh mô...

Chi tiết
Revit MEPF

Revit MEPF

Sử dụng thuần thục các tính năng trên phần mềm trong việc thiết kế: hệ thống HVAC, ống cấp thoát nước,...

Chi tiết
Inventor Professional

Inventor Professional

Khoá học Inventor cơ bản chú trọng kiến thức và thực hành – hướng dẫn các bạn phương pháp tiếp cận mô...

Chi tiết
Navisworks

Navisworks

Sử dụng phần mềm Navisworks quản lý công trình và lập biện pháp thi công công trình, Kiểm soát sự xung...

Chi tiết
AutoCAD 2D Completion

AutoCAD 2D Completion

Khoá học AutoCAD cơ bản là khóa học giúp học viên có thể tạo ra một bản vẽ 2D cơ bản trong phần mềm AutoCAD.

Chi tiết
Civil 3D

Civil 3D

Khóa học Civil 3D dành cho các kỹ sư hạ tầng đang muốn sử dụng tận dụng các chức năng thiết kế linh động...

Chi tiết
Dynamo

Dynamo

Dynamo là nền tảng lập trình hỗ trợ cho revit trong quá trình thiết kế, giúp tự động hóa hoặc điều chỉnh...

Chi tiết