Thông tin về chứng chỉ

Giới thiệu

Để được cấp chứng chỉ Revit Architecture Fundamentals, học viên bắt buộc phải học qua khóa học tương ứng tại trung tâm (không hỗ trợ thi trực tiếp). Học viên sẽ đạt được kết quả không chỉ là chứng chỉ mà còn bao gồm việc trải qua một quy trình đào tạo theo đúng tiêu chuẩn của trung tâm và Autodesk đề xuất.

Mỗi học viên sẽ được đánh giá về:

Đánh giá chuyên cần

Học viên cần học chuyên cần để được truyền đạt đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm từ giảng viên.

Kiến thức cơ sở

Học viên cần có đầy đủ kiến thức cơ sở về công cụ của phần mềm để làm nền tảng nghiên cứu sâu.

Xây dựng mô hình

Mỗi học viên cần hoàn thành một mô hình hoàn chỉnh để xác nhận khả năng ứng dụng phần mềm.

Nội dung CHỨNG NHẬN

Chứng chỉ Revit MEPF Fundamentals xác nhận học viên quen với các công cụ thiết kế MEPF trên Revit với đầy đủ 4 hệ: Mechanical, Electrical, Plumping và Fire Protection.

 • Xây dựng mô hình theo đúng tiêu chuẩn ở các hệ.
 • Khởi tạo và quản lý dự án theo đúng tiêu chuẩn, template.
 • Vừa học vừa ứng dụng trên các công trình mẫu từ thực tế.
 • Hướng dẫn xây dựng Family và sử dụng Family hiệu quả.
 • Kỹ thuật bóc tách khối lượng MEPF.
 • Quản lý xung đột giữa các hệ.
 • Trình bày bảng vẽ, shopdrawing.

Cam kết chất lượng

 1. Giáo trình và chương trình đào tạo: được xây dựng dựa trên giáo trình chính hãng Autodesk và được hiệu chỉnh bởi các chuyên gia đến từ trung tâm để phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn làm việc tại Việt Nam.
 2. Giảng viên: được chứng nhận quốc tế về việc sử dụng phần mềm (Autodesk Certified Professional), năng lực giảng dạy (Autodesk Certified Instructor). Ngoài ra giảng viên cần là người giàu chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm ứng dụng phần mềm trong thực tế.
 3. Trung tâm đào tạo: được chứng nhận và ủy quyền trực tiếp bởi Autodesk quốc tế. Là đơn vi sở hữu hệ sinh thái về phần mềm Autodesk lớn nhất Việt Nam.
Certificate of Completion - Revit MEPF Fundamentals

Kỹ năng

Chứng chỉ chứng nhận học viên có các kỹ năng sau

 • 1 - Giới thiệu về Bim và Autodesk Revit
 • 2 - Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản
 • 3 - Tổng quan về giao diện
 • 4 - Khởi tạo Project
 • 5 - Các lệnh View
 • 6 - Công cụ Sketching
 • 7 - Hiệu chỉnh các phần tử
 • 8 - Các công cụ cơ bản
 • 9 - Làm việc theo nhóm dự án
 • 10 - Levels
 • 11 - Grid
 • 12 - Liên kết và Import file
 • 13 - Các thuộc tính của hình chiếu
 • 14 - Hình chiếu bằng
 • 15 - Callout View
 • 16 - Mặt chiếu và Mặt cắt
 • 17 - Hình chiếu 3D
 • 18 - Các mẫu hình chiếu (View Template)
 • 1 - Tạo hệ thống ống dẫn
 • 2 - Mô hình hệ thống ống
 • 3 - Hệ thống chiếu sáng
 • 4 - Hệ thống điện
 • 5 - Tạo hệ thống ống dẫn nước
 • 6 - Mô hình hệ thống ống dẫn nước
 • 7 - Tạo hệ thống chữa cháy
 • 8 - Mô hình hệ thống chữa cháy
 • 1 - Thiết lập bản vẽ
 • 2 - Tạo bản vẽ
 • 3 - In bản vẽ
 • 4 - Kích thước
 • 5 - Detailing
 • 6 - Tạo chú thích
 • 7 - Tạo bản vẽ chi tiết
 • 8 - Drafting Detailed
 • 9 - Sử dụng các Detail từ file khác
 • 10 - Bảng thuộc tính
 • 11 - Tạo bảng
 • 12 - Hiệu chỉnh
 • 13 - Export / Import từ bảng & excel
 • 14 - Đơn vị
 • 15 - Công cụ chụp (Snap)
 • 16 - Brower của Dự án
 • 17 - Chuyển đổi tiêu chuẩn Dự án
 • 1 - Thêm các Component
 • 2 - Hiệu chỉnh Component
 • 3 - Tạo các Family
 • 4 - Dựng mô hình Family
 • 5 - Phần Hỗ trợ kỹ thuật
 • 6 - Tạo mục tiêu đề

Hình ảnh về sản phẩm của học viên

AutodeskATC.VN from ONECAD Vietnam

Chúng tôi là ai?

Autodesk Gold Partner

Là đối tác cấp độ cao nhất của Autodesk tại Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp phần mềm.

Autodesk Authorized Training Center

Là trung tâm đào tạo Autodesk ủy quyền chuẩn quốc tế, được phép tổ chức học và khảo thí chứng chỉ Autodesk.

Autodesk Gold Partner

Là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Autodesk ủy quyền cung cấp các dịch vụ và giải pháp ứng dụng.


4.8 bởi 3321 người xem