Thông tin về chứng chỉ

Giới thiệu

Để được cấp chứng chỉ Revit Architecture Fundamentals, học viên bắt buộc phải học qua khóa học tương ứng tại trung tâm (không hỗ trợ thi trực tiếp). Học viên sẽ đạt được kết quả không chỉ là chứng chỉ mà còn bao gồm việc trải qua một quy trình đào tạo theo đúng tiêu chuẩn của trung tâm và Autodesk đề xuất.

Mỗi học viên sẽ được đánh giá về:

Đánh giá chuyên cần

Học viên cần học chuyên cần để được truyền đạt đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm từ giảng viên.

Kiến thức cơ sở

Học viên cần có đầy đủ kiến thức cơ sở về công cụ của phần mềm để làm nền tảng nghiên cứu sâu.

Xây dựng mô hình

Mỗi học viên cần hoàn thành một mô hình hoàn chỉnh để xác nhận khả năng ứng dụng phần mềm.

Nội dung CHỨNG NHẬN

Chứng chỉ Revit Architecture Fundamentals xác nhận học viên có các khái niệm và nguyên tắc xây dựng mô hình kiến trúc, xuất hồ sơ bản vẽ thiết kế, quen với giao diện Revit Architecture, làm việc với nhiều loại cấu kiện kiến trúc.

 • Thành thạo các lệnh cơ bản của từng nhóm công cụ chính (Architecture, Insert, Annotate, Massing & Site, Collaborate, View, Manage, Modify).
 • Tạo mới & điều chỉnh cơ bản một số loại Family chính.
 • Cách làm việc nhóm trên file Central.
 • Tạo thông tin & tùy chỉnh hiển thị trong bảng thống kê.
 • Tạo & sắp xếp view trên bản vẽ.
 • Tính năng sao chép
 • In file & xuất ra các định dạng khác để phối hợp.

Cam kết chất lượng

 1. Giáo trình và chương trình đào tạo: được xây dựng dựa trên giáo trình chính hãng Autodesk và được hiệu chỉnh bởi các chuyên gia đến từ trung tâm để phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn làm việc tại Việt Nam.
 2. Giảng viên: được chứng nhận quốc tế về việc sử dụng phần mềm (Autodesk Certified Professional), năng lực giảng dạy (Autodesk Certified Instructor). Ngoài ra giảng viên cần là người giàu chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm ứng dụng phần mềm trong thực tế.
 3. Trung tâm đào tạo: được chứng nhận và ủy quyền trực tiếp bởi Autodesk quốc tế. Là đơn vi sở hữu hệ sinh thái về phần mềm Autodesk lớn nhất Việt Nam.
Certificate of Completion - Revit Architecture Fundamentals

Kỹ năng

Chứng chỉ chứng nhận học viên có các kỹ năng sau

 • 1 - Introduction to BIM and Autodesk Revit
 • 2 - Basic Sketching & Modify Tools
 • 3 - Starting
 • 4 - View
 • 1 - Wall
 • 2 - Column
 • 3 - Door & Windows
 • 4 - Floor
 • 5 - Ceillings
 • 6 - Roofs
 • 7 - Components
 • 8 - Curtain Walls
 • 9 - Stair, Ramps, Raillings
 • 1 - Sheet
 • 2 - Annotation
 • 3 - Detailing
 • 4 - Schedules
 • 5 - Setting Project
 • 1 - Site
 • 2 - Massing
 • 3 - Space Planning
 • 4 - Visulation
 • 5 - Rendering
 • 6 - Structural Component

Hình ảnh về sản phẩm của học viên

AutodeskATC.VN from ONECAD Vietnam

Chúng tôi là ai?

Autodesk Gold Partner

Là đối tác cấp độ cao nhất của Autodesk tại Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp phần mềm.

Autodesk Authorized Training Center

Là trung tâm đào tạo Autodesk ủy quyền chuẩn quốc tế, được phép tổ chức học và khảo thí chứng chỉ Autodesk.

Autodesk Gold Partner

Là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Autodesk ủy quyền cung cấp các dịch vụ và giải pháp ứng dụng.


4.8 bởi 3405 người xem