Thông tin về chứng chỉ

Giới thiệu

Để được cấp chứng chỉ Inventor Professional Fundamentals, học viên bắt buộc phải học qua khóa học tương ứng tại trung tâm (không hỗ trợ thi trực tiếp). Học viên sẽ đạt được kết quả không chỉ là chứng chỉ mà còn bao gồm việc trải qua một quy trình đào tạo theo đúng tiêu chuẩn của trung tâm và Autodesk đề xuất.

Mỗi học viên sẽ được đánh giá về:

Đánh giá chuyên cần

Học viền cần tham gia và hoàn thành đầy đủ các buổi học cũng như bài kiểm tra ở từng giai đoạn để đảm bảo đã nắm chắc kiến thức.

Kiến thức cơ sở

Học viên cần có đầy đủ kiến thức cơ sở về công cụ của phần mềm để làm nền tảng nghiên cứu sâu - được kiểm tra thông qua bài thi cuối khóa.

Bài tập thực hành

Mỗi học viên cần hoàn thành bài tập lớn thực hành để đảm bảo đã hiểu biết cách ứng dụng phần mềm trong việc xây dựng mô hình hoàn chỉnh.

Nội dung CHỨNG NHẬN

Chứng chỉ Inventor Professional Fundamentals xác nhận học viên có thể thực hiện quá trình thiết kế các mô hình từ khái niệm phát thảo, mô hình hóa, thiết kế lắp ráp, trình diễn và xuất bản vẽ thiết kế

 • Làm quen giao diện phần mềm Inventor
 • Tạo, ràng buộc và xử lý kích thước bản phát thảo 2D
 • Tạo các chi tiết từ bản phát thảo
 • Mô hình hóa chi tiết, thêm và sửa chữa trên 3D
 • Tạo phương trình và làm việc với tham số
 • Mô hình hóa hình học và các thao tác hiển thị
 • Tính năng sao chép
 • Thiết lập và làm việc với các mô hình quan hệ
 • Đặt và ràng buộc các bộ phận lắp ráp
 • Trình diễn và xuất bản vẽ

Cam kết chất lượng

 1. Giáo trình và chương trình đào tạo: được xây dựng dựa trên giáo trình chính hãng Autodesk và được hiệu chỉnh bởi các chuyên gia đến từ trung tâm để phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn làm việc tại Việt Nam.
 2. Giảng viên: được chứng nhận quốc tế về việc sử dụng phần mềm (Autodesk Certified Professional), năng lực giảng dạy (Autodesk Certified Instructor). Ngoài ra giảng viên cần là người giàu chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm ứng dụng phần mềm trong thực tế.
 3. Trung tâm đào tạo: được chứng nhận và ủy quyền trực tiếp bởi Autodesk quốc tế. Là đơn vi sở hữu hệ sinh thái về phần mềm Autodesk lớn nhất Việt Nam.
Certificate of Completion - Inventor Professional Fundamentals

Kỹ năng

Chứng chỉ chứng nhận học viên có các kỹ năng sau

 • 1 - Các khái niệm trong Inventor
 • 2 - Giao diện sử dụng
 • 3 - Các chức năng điều hướng
 • 4 - Tạo Part mới
 • 5 - Tạo Sketch mới
 • 6 - Tạo Base Feature
 • 1 - Tạo và hiệu chỉnh sketch
 • 2 - Gán kích thước
 • 3 - Ràng buộc
 • 4 - Construction & Centerline
 • 1 - Extrude
 • 2 - Revolve
 • 3 - Sweep
 • 4 - Loft
 • 5 - Rib
 • 6 - Coil
 • 7 - Hole
 • 8 - Thread
 • 9 - Shell
 • 10 - Fillet
 • 11 - Chamfer
 • 12 - Rectangular
 • 13 - Circular
 • 14 - Mirror
 • 15 - Work Plane - Work Axis - Work Point
 • 16 - Parameter
 • 1 - Tạo Assembly
 • 2 - Đặt component và tạo ràng buộc
 • 3 - Ràng buộc
 • 4 - Content Center
 • 5 - Tạo Components
 • 1 - Tạo Base View
 • 2 - Tạo Projected View
 • 3 - Tạo Section View
 • 4 - Tạo Detail View
 • 5 - Tạo Break View
 • 6 - Break Out
 • 7 - Crop
 • 8 - Kích thước
 • 9 - Hole & Thread - Chamfer Command
 • 10 - Text
 • 11 - Symbols
 • 12 - Part List
 • 13 - Layer
 • 14 - Style & Standard
 • 1 - Các lệnh trong Presentation

Hình ảnh về sản phẩm của học viên

AutodeskATC.VN from ONECAD Vietnam

Chúng tôi là ai?

Autodesk Gold Partner

Là đối tác cấp độ cao nhất của Autodesk tại Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp phần mềm.

Autodesk Authorized Training Center

Là trung tâm đào tạo Autodesk ủy quyền chuẩn quốc tế, được phép tổ chức học và khảo thí chứng chỉ Autodesk.

Autodesk Gold Partner

Là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Autodesk ủy quyền cung cấp các dịch vụ và giải pháp ứng dụng.


4.8 bởi 3694 người xem