Thông tin về chứng chỉ

Giới thiệu

Để được cấp chứng chỉ AutoCAD Fundamentals, học viên bắt buộc phải học qua khóa học tương ứng tại trung tâm (không hỗ trợ thi trực tiếp). Học viên sẽ đạt được kết quả không chỉ là chứng chỉ mà còn bao gồm việc trải qua một quy trình đào tạo theo đúng tiêu chuẩn của trung tâm và Autodesk đề xuất.

Mỗi học viên sẽ được đánh giá về:

Đánh giá chuyên cần

Học viền cần tham gia và hoàn thành đầy đủ các buổi học cũng như bài kiểm tra ở từng giai đoạn để đảm bảo đã nắm chắc kiến thức.

Kiến thức cơ sở

Học viên cần có đầy đủ kiến thức cơ sở về công cụ của phần mềm để làm nền tảng nghiên cứu sâu - được kiểm tra thông qua bài thi cuối khóa.

Bài tập thực hành

Mỗi học viên cần hoàn thành bài tập lớn thực hành để đảm bảo đã hiểu biết cách ứng dụng phần mềm trong việc xây dựng mô hình hoàn chỉnh.

Nội dung CHỨNG NHẬN

Chứng chỉ AutoCAD Fundamentals xác nhận học viên có thể thực hiện xây dựng bản vẽ CAD 2D trên phần mềm AutoCAD.

 • Không gian làm việc và giao diện người dùng AutoCAD.
 • Sử dụng các công cụ vẽ, chỉnh sửa và xem cơ bản.
 • Tổ chức các đối tượng vẽ trên các lớp.
 • Chèn các biểu tượng có thể tái sử dụng (khối)
 • Chuẩn bị bố cục để vẽ.
 • Thêm văn bản, ký hiệu mặt cắt và kích thước.
 • In ấn và xuất bản vẽ.

Cam kết chất lượng

 1. Giáo trình và chương trình đào tạo: được xây dựng dựa trên giáo trình chính hãng Autodesk và được hiệu chỉnh bởi các chuyên gia đến từ trung tâm để phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn làm việc tại Việt Nam.
 2. Giảng viên: được chứng nhận quốc tế về việc sử dụng phần mềm (Autodesk Certified Professional), năng lực giảng dạy (Autodesk Certified Instructor). Ngoài ra giảng viên cần là người giàu chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm ứng dụng phần mềm trong thực tế.
 3. Trung tâm đào tạo: được chứng nhận và ủy quyền trực tiếp bởi Autodesk quốc tế. Là đơn vi sở hữu hệ sinh thái về phần mềm Autodesk lớn nhất Việt Nam.
Certificate of Completion - AutoCAD Fundamentals

Kỹ năng

Chứng chỉ chứng nhận học viên có các kỹ năng sau

 • 1 - Giao diện sử dụng phần mềm
 • 1 - Lệnh Line (SPL, XL)
 • 2 - Selection & Erase
 • 3 - Lệnh Circle & Rectangle
 • 4 - Lệnh Arc
 • 5 - Lệnh Polyline
 • 6 - Lệnh Polygon
 • 7 - Lệnh Ellipse
 • 8 - Lệnh Hatch
 • 1 - Object Snap (OS)
 • 2 - Polar Tracking and Ortho
 • 3 - Đổi hệ trục tọa độ (UCS)
 • 1 - Lệnh Move
 • 2 - Lệnh Copy
 • 3 - Lệnh Rotate
 • 4 - Lệnh Scale
 • 5 - Lệnh Mirror
 • 6 - Lệnh Trim
 • 7 - Lệnh Extend
 • 8 - Lệnh Fillet & Chamfer
 • 9 - Lệnh Offset
 • 10 - Lệnh Array
 • 11 - Lệnh Exlode và Join
 • 12 - Lệnh Align
 • 1 - Layer
 • 2 - Ghi kích thước
 • 3 - Thông số DIM
 • 4 - Text (khung tên)
 • 5 - Template
 • 6 - In ấn bản vẽ
 • 1 - Quick Select
 • 2 - Block
 • 3 - AutoLISP
 • 4 - Xref
 • 5 - Attribute Block
 • 6 - Đánh số trang tự động
 • 7 - In tự động
 • 8 - Dim Annotative

Hình ảnh về sản phẩm của học viên

AutodeskATC.VN from ONECAD Vietnam

Chúng tôi là ai?

Autodesk Gold Partner

Là đối tác cấp độ cao nhất của Autodesk tại Việt Nam trong việc triển khai các giải pháp phần mềm.

Autodesk Authorized Training Center

Là trung tâm đào tạo Autodesk ủy quyền chuẩn quốc tế, được phép tổ chức học và khảo thí chứng chỉ Autodesk.

Autodesk Gold Partner

Là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được Autodesk ủy quyền cung cấp các dịch vụ và giải pháp ứng dụng.


4.8 bởi 2806 người xem