Autodesk Authorized Training Center

OneCAD Việt Nam chính thức được Autodesk ủy quyền trở thành trung tâm đào tạo của hãng tại Việt Nam với 2 mảng cơ khí (MFG) và xây dựng (AEC). Đây cũng là trung tâm duy nhất hiện nay được ủy quyền đào tạo cùng lúc 2 mảng này.

Đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc tư vấn, đào tạo và triển khai phần mềm Autodesk trong doanh nghiệp, từ năm 2017 OneCAD Việt Nam bắt đầu triển khai hệ thống Trung tâm đào tạo ủy quyền Autodesk chính thức tại website AutodeskATC.vn nhằm phổ biến hơn các kiến thức cần thiết và tiêu chuẩn trong việc sử dụng phần mềm Autodesk tại Việt Nam cho sinh viên, kỹ sư có nhu cầu nâng cao năng lực làm việc và học tập.

  •  Đào tạo phần mềm theo tiêu chuẩn Autodesk. Là sự kết hợp giữa giáo trình chính hãng và kinh nghiệm đào thực tế của các giảng viên.
  •  
  •  Tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ Autodesk quốc tế sau khóa học
  •  Tổ chức khảo thí chứng chỉ Autodesk Certified Professional
Chứng nhận trung tâm đào tạo từ hãng Autodesk


4.5 bởi 1670 người xem